Portal Mapowy

 

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.03.2013 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

Ogłasza w dniu 25.03.2013 r. o godz. 10.00 drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Gminy Lutomiersk

 

      Opis nieruchomości - położenie działek: Florentynów

      dz. nr 278/2 i dz. nr 59/37 o łącznej pow. 0,1619 ha wg ewidencji gruntów

      dz. nr 278/3 i dz. nr 59/38 o łącznej pow. 0,1636 ha wg ewidencji gruntów

      dz. nr 278/4 i dz. nr 59/39 o łącznej pow. 0,1633 ha wg ewidencji gruntów

      dz. nr 278/5 i dz. nr 59/40 o łącznej pow. 0,1631 ha wg ewidencji gruntów

      dz. nr 278/6 i dz. nr 59/41 o łącznej pow. 0,1628 ha wg ewidencji gruntów

      dz. nr 278/7 i dz. nr 59/42 o łącznej pow. 0,1626 ha wg ewidencji gruntów

      dz. nr 278/8 i dz. nr 59/43 o łącznej pow. 0,1624 ha wg ewidencji gruntów

      dz. nr 278/9 i dz. nr 59/44 o łącznej pow. 0,1812 ha wg ewidencji gruntów

 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Lutomiersk w pokoju nr 2

(na parterze budynku, który znajduje się w Lutomiersku przy Pl. Jana Pawła II nr 11)

 

  Szczegółowe informacje z załączonym Ogłoszeniu o przetargu.